สถานะห้อง


ปฏิทินห้อง


สรุปค่าเช่า


ใบแจ้งชำระค่าเช่า


 

เป็นโปรแกรมบริหารงานขาย สำเร็จรูป เหมาะสำหรับ บริษัทฯ ห้างร้านและร้านค้าทั่วไป เช่น อะไหล่ ยานยนต์ วัสดุก่อสร้างไฟฟ้า และอื่นๆ ที่ต้องการรายงานสรุปยอดซื้อยอดขาย รายงานสต็อกคงเหลือ รายงานลูกหนี้/เจ้าหนี้ พิมพ์ใบวางบิลพิมพ์บิลเงินสด พิมพ์ใบส่งของชั่วคราว พิมพ์ใบแจ้งหนี้ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน พิมพ์ใบกำกับภาษี

   
 

เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนส่ง ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ลานพักตู้ รถหัวลาก ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งตู้หนัก หรือตู้เปล่าโดยโปรแกรมจะเชื่อมโยงกับการใช้งานตั้งแต่ GATE IN GATE OUT SURVEY PTI STOCK AGENT / ADVANCE เบี้ยเลี้ยง ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บลูกค้า ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ Agent ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และ รายงานลูกหนี้

 


เป็นโปรแกรมผลิตจิวเวลรี่ ที่รองรับกับโรงงานผลิตจิวเวลรี่ & เครื่องประดับ ส่งออกทั้งใน และต่างประเทศ เหมาะสำหรับ โรงงานผลิต ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ที่รองรับกับกระบวนการผลิตหลากหลายวัตถุดิบ เช่น งานทอง งานเงิน งานทองเหลือง งานทองแดง เป็นระบบบริหารจัดการธุรกิจการผลิตเครื่องประดับที่ครอบคลุม ตั้งแต่ ่BOM COSTING MARKETING JOB STONSE PRODUCTION WAREHOUSE EXPORTINVOICE AR ACCOUNT TIME ATTENDANCE

 

 
Thai-C-Soft Application Co.,Ltd.
28/344 Moo 4, Phuthamonthon Sai 4 Road, Krathum Lom, Sam Phran, Nakhon Pathom 73220 Thailand (Head Office)
Tel : 02-4897465-6 ,086-6089385 E-mail : Sales@thaicsoft.com